Tüm vücudumuzda yüzeyel yani cilt altında seyreden ve derin toplar  damarlar vardır. Flebit damarlarda pıhtı oluşmasıdır. Bu pıhtı yüzeyel ya da derin toplar damarlar da oluşabileceği gibi, mikrobik yada mikrobik sebepler olmadan da oluşab

ilir. Derin toplar damarlar da oluşmasına da derin ven trombozu adı verilir. Sıklıkla bacaklardaki varisli damarlarda ,kan alınmasını takiben veya ilaç enjeksiyonu sonrası koldaki yüzeyel damarlarda oluşur.

Şu durumlarda flebit(varis) riski artar:

 • Hastalık yada ameliyat nedeni ile uzun süreli hastane yatışları
 • Hareketsiz yaşam tarzı
 • Aşırı kilo
 • Sigara
 • Pıhtı oluşumuna yatkınlık
 • Uzun süre oturmak, seyahatler
 • Varisler
 • Hormon kullanımı, özellikle doğum kontrol ilaçları
 • Damar içi ilaç enjeksiyonu
 • Kanserli hastalar

Flebit Belirtileri:

Flebit belirtileri genellikle etkilenen damarın seyri boyunca ortaya çıkar, sistemik yani tüm vücudu etkileyen bulgu nadirdir.

Damar seyri boyunca;

 •  Deride kızarıklık
 •  Şişme
 •  Lokal ağrı
 •  Hassasiyet
 • Sertlik
 • Lokal ya da nadiren sistemik hafif ateş
 • Daha da nadiren cilt değişiklikleri görülebilir.

Flebit Tanısı Nasıl Koyulur? 

Anamnez yani hasta hikayesi ve muayene bulguları ile kolaylıkla teşhis edilebilir.   Şüphe varsa ya da hastamızı rahatlatmak için Doppler ultrasonografi ile tanı teyid edilebilir. Yüzeyel flebite yönelik özel bir kan testi bulunmamakla beraber D-dimer testi yapılabilir. Bunun dışında yalnızca sık tekrarlayan atakları olan ve bilinen risk faktörü olmayan hastalarda pıhtılaşma bozukluğu veya tetikleyen altta yatan bir hastalık aramak amacıyla ileri kan testleri yapılır.

Flebit Tedavisi:

Risk grubu hastalarda yani hareketsiz, büyük ameliyat geçirmiş, yatağa bağımlı, altta yatan bir kan hastalığı yada kanser gibi bir hastalığı olanlarda koruyucu hekimlik çok önemlidir. Bu gruptaki hastalara altta yatan sebep bulunabilirse tedavi edilmeli sebep bulunamayan yada hastalık dışı yüksek risk grubu olan hastalara kan sulandırıcı ilaçlar verilmelidir.

Bunun dışında:

Genelde ağrı kesiciler ve varis çorabı kullanımı ile flebit tedavi edilir.

 • Ağrı kesici ilaçlar
 • Sıcak uygulama: Flebitlli bölgeye sıcak su ile ıslatılmış havlular erken dönemde uygulanır
 • Antibiyotikler (enfeksiyon varsa)
 • Kan sulandırıcı (antikoagulan) ilaçlar: Deri altına enjeksiyon şeklinde uygulanan heparin türevleri 1 ay süre ile uygulandığında hasta rahatlar ve pıhtının daha fazla ilerlemesi engellenebilir.
 • Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar ((Ibuprofen gibi ağrı ve yangıyı azaltıcı ilaçlar)
 • Jeller
 • Pıhtı eritici ilaçlar
 • Varis çorabı kullanımı

Flebit Ameliyatı:

Eğer varis zemininde flebit oluşmuş ise hastanın bir an önce rahatlaması için flebitli damarların ve varise neden olan damarın ilk birkaç gün içerisinde çıkartılması yani varis ameliyatı yapılabilir. Öte yandan şikayetleri çok fazla olan hastada erken dönemde lokal anestezi ile pıhtılaşmış damar üzerinden iğne ucu ile yapılan küçük bir kesiden pıhtının boşaltılması hastalara büyük bir rahatlık sağlar.

 

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.