Damar sertliği yada tıbbi adıyla ateroskleroz kanserle birlikte 21.yy da da kabusumuz olamaya devam ediyor. Aterosklerotik damar hastalıklarının %75’i koroner arter (Kalp damarları) hastalıklarıdır. Aterosklerotik periferik damar hastalığı olarak adlandırdığımız aterosklerozun bacak damarlarını tutan formu ise 50 yaş üzerindeki erkeklerin % 5 ile 15’i, 70 yaş üzerindekilerin ise yüzde 20’den fazlasında görülür.
Bu grupta hastalarımızın başvuru şikayeti genelde,hastalığın yaygınlığı ve tıkanıklığın derecesiyle paralellik gösteren, belirli bir mesafe yürümekle yada merdiven çıkmakla başlayıp,dinlenmekle geçen bacak ağrısıdır.Bu şikayetle başvuran ve bacaklarda damar sertliği tanısı alan 100 hastanın 75 inde hastalık kontrol altına alınmakta şikayetler azalmakta,%25 hasta tanı ve tedaviye rağmen kötüye gider ve gangren gelişir bunlarında %5 i girişimsel bir tedaviye gereksinim duymakta ancak maalesef %2 si tüm müdahelelere rağmen ampütasyona gitmekte yani uzuvlarını kaybetmektedirler.

Ailesinde damar sertliği olanlar risk altında

Erkeklerin damar sertliğine yakalanma riskleri kadınlara göre 3-6 kat daha fazladır. Erkeklerde 55, kadınlarda ise 45 yaşından sonra risk faktörleri artar. Menopoz öncesi kadınlarda ise damar sertliği son derece nadirdir. Hipertansiyon, şeker hastalığı,obezite,yüksekkolesterol,  sigara diğer önemli risk faktörleri olsa da genetik faktörler; yani kalıtım en önemli risk faktörüdür. Ailesinde damar sertliği olan kişilerin bu hastalığa yakalanma risklerinin yüksekliği ispatlanmıştır.

Teşhisi oldukça kolay ; ne kadar erken  o kadar iyi

Hasta hikayesi çok tipik olduğundan çok yönlendiricidir.Zaten bacakta yada ayakta gangren gelişmişse tanı kendini göstermektedir. Bacaklarda nabızlar  kolay ulaşılabilir olduğundan,nabızları alınamayan hastada kolaylıkla tanı konulabilir ,ancak tedavi planlaması için mutlaka ileri tetkike ihtiyaç duyulur.İlk basamakta girişimsel olmayan dopler ultrasonografi tercih edilir bunu tomografi anjiyografi  ve hala altın standart olan klasik anjiyografi izler.

Uyluktaki ana atardamarlarında birinin tam tıkalı olduğu anjiografi görüntüsü

Uzuv kaybı artık kaderiniz değil
Bacaklarında damar sertliği tanısı alan bir hastada basit bir ilaç tedavisinden,kompleks ameliyatlara kadar geniş yelpazede tedavi seçenekleri bulunmaktadır.Ancak uzun yıllar boyunca başarısız olan diz altı girişimler artık yeni yöntemlerle umut vaad etmektedir.Aterektomi, balon ve stentlerle uzuv kayıplarının önüne geçilebilmekte yada seviyesi düşürülebilmektedir.Yeterki geç kalmayın ihmalkar olmayın.

 

CategoryDamar
Write a comment:

*

Your email address will not be published.